Zarządzanie finansami i ryzykiem w handlu online: Podstawowe reguły

Warto mieć świadomość, że zarządzanie ryzykiem w handlu online jest zdecydowanie bardziej istotne niż mogłoby się wydawać. 

Inwestorzy w ten sposób mogą znacznie zmniejszyć ewentualne ryzyko potencjalnych strat. 

Koniecznie trzeba jednak zaznaczyć, że celem inwestorów jest przeważnie osiągnięcie najwyższego możliwego zysku. 

 

Godny uwagi jest fakt, że zależność zysku do potencjalnego ryzyka jest wprost proporcjonalna. W celu uzyskania wyższej stopy zwrotu należy podjąć większe ryzyko. 

Jak zarządzać ryzykiem i jak maksymalnie go zmniejszyć mając najwyższy możliwy zwrot z inwestycji?

Podstawowe pojęcia handlu na giełdzie wyjaśnione przez profesjonalistów.

 

 

Zwrot a ryzyko

 

Należy zdawać sobie sprawę, że dwoma najbardziej istotnymi determinantami praktycznie każdej inwestycji na rynku kapitałowym są stopa zwrotu, a także ryzyko. 

Koniecznie trzeba mieć świadomość, że większym zyskom zawsze będzie towarzyszyło większe ryzyko. Dwa wspomniane parametry można jednak bez żadnego problemu oszacować matematycznymi metodami. 

Stopa zwrotu jest jednym z najważniejszych parametrów, które opisują jakość danej inwestycji w różnego rodzaju instrumenty finansowe. 

Stopę zwrotu można oczywiście obliczyć, jako stosunek osiągniętego zysku do poniesionych nakładów inwestycyjnych

Godny uwagi jest jednak fakt, że praktycznie nikt nie jest w stanie dokładnie określić (oszacować przyszłą) stopę zwrotu z danej inwestycji. W zdecydowanej większości przypadków są one szacowane przy uwzględnieniu historycznych wyników. 

Ponadto inwestor, który będzie wyznaczał oczekiwaną stopę zwrotu musi wyjść z założenia, że jest to zmienna losowa. Jej wartość z kolei będzie uzależniona od prawdopodobieństwa spełnienia się poszczególnych scenariuszy, które mogą wystąpić na danym rynku. Należy również mieć na uwadze fakt, że ryzyko zawsze będzie związane z inwestycjami na danym rynku kapitałowym. Jest to bowiem drugi z najbardziej istotnych parametrów określających inwestycję. 

Czynnik ten będzie determinował decyzje podejmowana przez poszczególnych inwestorów. W najprostszym możliwym ujęciu można stwierdzić, że ryzyko jest pewnego rodzaju niepewnością jeżeli chodzi o przyszłą inwestycję

Będzie się jednak zwiększało wraz ze zmiennością stóp zwrotu. Koniecznie należy również zaznaczyć, że nie będzie miało praktycznie żadnego znaczenia czy będą to zmiany pozytywne czy negatywne. 

Wybranie najlepszej inwestycji w oparciu o stopy zwrotu, a także odchylenia standardowe może być zdecydowanie trudniejszym zadaniem niż mogłoby się wydawać. Jest to oczywiście spowodowane stosunkowo dużym rozrzutem określonych danych. 

Warto mieć również świadomość, że omawianego współczynnika ryzyka nie powinno się stosować przede wszystkim przy porównywaniu różnego rodzaju instrumentów finansowych. Doskonałym przykładem mogą być obligacje czy akcje. Koniecznie trzeba bowiem zdawać sobie sprawę, że obligacje skarbowe mają ryzyko bliskie zeru. 

Wskaźnik ma zatem bardzo istotne znaczenie w przypadku podejmowania decyzji o inwestowaniu na giełdzie. Ponadto wspomniany współczynnik zmienności nie będzie miał praktycznie żadnego zastosowania do zwrotów ujemnych.

 

Spróbuj handlować z kontem demo

 

Jak zarządzać finansami w handlu online?

 

Początkujący inwestorzy bardzo często zastanawiają się jak zarządzać pieniędzmi. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że zarządzanie finansami w handlu online będzie wymagało nie tylko i wyłącznie dużej cierpliwości, ale również właściwej edukacji, bardzo szybkiej adaptacji do regularnie zmieniających się warunków rynkowych czy innych istotnych czynników. 

Odpowiednie zarządzanie pieniędzmi jest bardzo ważne w przypadku inwestorów, których celem jest osiągnięcie satysfakcjonujących zysków w dłuższej perspektywie

Nie wszyscy mają bowiem świadomość, że bardzo istotne znaczenie ma nie tylko i wyłącznie sygnał wejścia i wyjścia z danej inwestycji, ale również właściwe metody związane z zarządzaniem kapitałem. 

Warto wiedzieć, że bardzo duża liczba inwestorów traci swoje pieniądze przede wszystkim przez brak doświadczenia. W ten sposób lekceważone są przez nich podstawowe zasady związane z zarządzaniem środkami. Zarządzanie pieniędzmi jest koniecznym czynnikiem, dzięki któremu mogą osiągnąć sukces nie tylko początkujący, ale również doświadczeni inwestorzy. 

Należy mieć świadomość, że zasady dotyczące zarządzania kapitałem są bardzo proste w zastosowaniu. Umożliwiają inwestorowi na ograniczenie ewentualnych strat. Wystarczy się do nich zastosować. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że kapitał początkowy nigdy nie wystarczy do poprawienia wyników. 

Rekomendowane jest przede wszystkim ustalenie określonego planu, którego inwestor będzie się trzymał praktycznie w każdej sytuacji. Pozwoli to w utrzymaniu nerwów na wodzy. 

Dzięki wspomnianemu planowi inwestor będzie doskonale znał zarówno poziomy wejścia, jak i wyjścia. Oznacza to, że będzie wiedział kiedy dokładnie "wziąć" zyski, a także "ciąć" ewentualne straty. 

 

PODSTAWOWE ZASADY INWESTOWANIA NA FOREX 2020: JAK GRAĆ I ZARABIAĆ?

 

 

Jak zarządzać ryzykiem?

 

Bardzo istotne znaczenie w zarządzaniu finansami oraz ryzykiem w handlu online będzie miało także zarządzanie ryzykiem. Świetnym rozwiązaniem może być stosowanie automatycznych funkcji stop loss i take profit, a także dywersyfikacja kapitału czy inwestycja w obligacje lub akcje różnego stopnia ryzyka

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że wspomniane zlecenia stop loss i take profit są bardzo ważnym czynnikiem w zarządzaniu ryzykiem, a także emocjami. W ten sposób inwestor ma możliwość nie tylko ustalenia poziomu zrealizowania zysków, a także maksymalnej straty. 

Godny uwagi jest również fakt, że zlecenia take profit i stop loss są wykonywane automatycznie. W ten sposób inwestor nie ma konieczności zarówno śledzenia poszczególnych pozycji, jak i ich kontrolowania. 

Należy również mieć świadomość, że można je bez żadnego problemu dopasować do swoich indywidualnych potrzeb. Nie trzeba zatem dokonywać skomplikowanych obliczeń. 

Kolejnym świetnym rozwiązaniem pozwalającym skutecznie zarządzać ryzykiem jest dywersyfikacja. W największym możliwym uproszczeniu polega ona na rozłożeniu przez danego inwestora swojego kapitału na różne źródła. Nie jest rekomendowane angażowanie całego swojego kapitału tylko w jeden walor. 

Warto bowiem wiedzieć, że umiejętne rozłożenie ryzyka na stosunkowo dużą liczbę transakcji, interwałów czy strategii pozwoli na zdecydowane zmniejszenie ewentualnego prawdopodobieństwa poniesienia straty w dłuższej perspektywie. Koniecznie trzeba również zaznaczyć, że w ten sposób mogą również zmaleć potencjalne zyski inwestora. 

Inwestorzy, którzy chcą zarządzać ryzykiem powinni inwestować w obligacje. Warto mieć bowiem świadomość, że są to najbezpieczniejsze instrumenty finansowe. Zalecane jest jednak przed podjęciem ostatecznej decyzji o wyborze obligacji bardzo dokładnie przeanalizować sytuację finansową danego emitenta. Koniecznie należy także kierować się ratingiem poszczególnych obligacji. Koniecznie trzeba jednak mieć świadomość, że inwestycje skarbowe gwarantują osiągniecie zysku przez inwestora przy stuprocentowej gwarancji kapitału.

Można również zarządzać ryzykiem przez zakup akcji różnego stopnia ryzyka. Rekomendowane jest oczywiście posiadanie akcji bardzo dynamicznie rozwijających się spółek z bardzo dużym potencjałem wzrostu, a także ewentualnych strat oraz akcji spółek skarbu państwa. W ten sposób inwestor może w perspektywie roku znacznie powiększyć swój majątek jednocześnie chroniąc swój kapitał przed spadkiem wartości akcji ryzykownych spółek.

 

PODSTAWY INWESTOWANIA NA GIEŁDZIE: JAK KUPIĆ ZYSKOWNE AKCJE

 

 

Podsumowanie

 

Zarządzanie finansami i ryzykiem w handlu online nie jest tak skomplikowane jak mogłoby się wydawać. Koniecznie jest jednak przestrzeganie określonych zasad. 

Bardzo istotne znaczenie ma przede wszystkim stworzenie strategii inwestycyjnej, która nie może być zmieniana bez względu na okoliczności czy sytuację rynkową. 

Należy pamiętać również o dywersyfikacji zainwestowanego kapitału. W portfelu inwestora nie mogą znajdować się tylko i wyłącznie akcje dynamicznie rozwijających się spółek z bardzo dużym potencjałem wzrostu, jak i spadku wartości. 

 

Koniecznie trzeba także uwzględnić obligacje skarbowe czy spółki skarbu państwa, które dadzą inwestorowi znacznie mniejsze, ale pewne zyski. Można w ten sposób uchronić kapitał przed ewentualnymi stratami.

 

Załóż konto teraz