Polityka Wypłat i Depozytów

Handel i wszelkie inwestycje, które mogą generować zyski, wymagają od klientów Handel Pro wpłacenia pieniędzy na konto online. Zyski mogą być wypłacane z konta online. Wpłaty i wypłaty są regulowane przez niniejsze zasady WD.

Depozyty

Ty, Klient, musisz wykonać wszystkie wpłaty z jednego źródła (np. z jednego konta bankowego). Jeśli chcesz zacząć handlować, powinieneś upewnić się, że to konto znajduje się w twoim kraju zamieszkania i jesteś jego pełnoprawnym właścicielem. Aby zaświadczyć, że potwierdzenie SWIFT jest autentyczne, należy przesłać je do Handel Pro w celu potwierdzenia pochodzenia pieniędzy, które zostaną wykorzystane do handlu. Jeśli nie stosujesz się do niniejszych zasad WD, może zostać pozbawiony możliwości wpłacenia środków pieniężnych za pośrednictwem przelewu bankowego. Jako klient można utworzyć dowolną liczbę kont i dokonywać wpłat na różne kwoty na dowolnym z rzeczywistych kont.

Wypłaty

Możesz wpłacać środki korzystając z różnych metod finansowania, w tym przelewu bankowego, karty kredytowej/debetowej. W celu uzyskania pełnych informacji na temat naszych metod finansowania, prosimy odwiedzić naszą stronę Wpłata Środków lub zalogować się na Moje konto. O ile nie postanowimy inaczej, wypłaty z konta mogą być dokonywane tylko w tej samej walucie, w której dokonano wpłaty. Ponadto, kiedy dokonujesz wpłaty lub wypłaty środków na cele handlowe przy użyciu alternatywnych metod płatności, powinieneś mieć świadomość, że mogą obowiązywać dodatkowe opłaty i ograniczenia. Wypłaty podlegają kosztom przetwarzania i opłatom manipulacyjnym. Opłaty te zostaną odjęte od przekazanej kwoty wypłaty. Wykaz opłat jest dostępny na stronie Handel Pro. Bez uszczerbku dla powyższego, Handel Pro może realizować wypłaty do innego podmiotu, niż ten użyty podczas wpłaty, co podlega przepisom o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Ponadto, w przypadku wypłat, Klient może być zobowiązany do podania dodatkowych informacji i dokumentów.

Zastrzegamy sobie prawo do wdrożenia wszelkich innych zasad, przepisów i regulacji dotyczących bezpieczeństwa i przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, które uznamy za niezbędne lub pożądane w celu zapobiegania lub ograniczania prania brudnych pieniędzy, oszustw lub wszelkich innych przestępstw lub działań, które w naszym przekonaniu mogą narazić nas na odpowiedzialność lub stratę.

Możemy, według własnego uznania, odmówić rozpatrzenia wniosku o wypłatę lub wstrzymać wypłatę jakiejkolwiek części środków na twoim koncie z jakiegokolwiek powodu, w tym jeśli mamy uzasadnione podejrzenie, że naruszyłeś niniejszą Umowę.

Zgadzasz się pokryć wszystkie koszty transakcji, w tym koszty wymiany walut i opłaty za przelewy. Zastrzegamy sobie prawo do wystawienia faktury za wszelkie koszty transakcji, które napotkamy w wyniku twojego korzystania z usług.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za opłacenie wszelkich podatków, akcyzy lub innych kosztów, które masz obowiązek opłacić zgodnie z ustawodawstwem kraju zamieszkania i które wynikają z korzystania z usług firmy. Nie ograniczając powyższego, zgadzasz się, że w przypadku, gdy taki wymóg wynika z ustawodawstwa kraju twojej jurysdykcji, firma może potrącić podatek od kwot, które wynikają z twojej działalności z firmą. W takim przypadku firma zastrzega sobie prawo do potrącenia kwot z tytułu takich podatków lub wystawienia faktury z tytułu wszelkich stosownych podatków, jeśli jest to zgodne z ustawodawstwem kraju twojej jurysdykcji. Po utworzeniu twojego konta lub przed przetworzeniem wypłaty, firma może zażądać od ciebie wypełnienia pewnych dokumentów podatkowych.

Państwo powinni być całkowicie odpowiedzialni za płacenie podatków oraz innych płatności, do których obowiązują regulacje prawne kraju Państwa stałego zamieszkania, które pochodzą z Państwa korzystania z Usług Spółki. Zgodnie z powyższym, Państwo zgadzają się, że w przypadku wystąpienia danych zobowiązań obowiązujących przez regulacje prawne kraju Państwa stałego zamieszkania, Spółka może powstrzymać podatki od kwoty, która powstała w wyniku Państwa aktywności w ramach korzystania z usług Spółki. W tym przypadku, Spółka zachowuje za sobą prawo do powstrzymania ww. odpowiednich podatków, jeżeli warunki są zgodne z regulacjami prawnymi kraju. Od momentu założenia Państwa Konta, jak również do momentu złożenia wniosku o wypłacie, Spółka może żądać od Państwa wypełnienia pewnych dokumentów podatkowych. Zachowujemy za sobą prawo do pobrania komisji przy wypłacie o wysokości 50 EUR (lub kwoty równoważnej):

- W przypadku nieznacznej aktywności handlowej (jedna pozycja handlowa na Koncie Handlowym) lub braku aktywności handlowej na koncie handlowym przed złożeniem zlecenia wypłaty.

- Przy nieprzedstawieniu przez Państwa niezbędnych ważnych dokumentów oraz informacji, wymaganej do weryfikacji Państwa tożsamości oraz/lub adresu, które mogą być wymagane przed złożeniem zlecenia wypłaty.

- Przy nieprzedstawieniu przez Państwa niezbędnych ważnych dokumentów oraz informacji, wymaganej do weryfikacji Państwa tożsamości oraz/lub adresu które mogą być wymagane dla celów, które są niezbędne dla Spółki Handelpro.

Zwrot

W niektórych wyjątkowych okolicznościach, Firma może dokonać zwrotu środków w ramach płatności dokonanych kartą kredytową. Zwrot środków może być dokonany w przypadkach, gdy depozyt został dokonany na konto, jednak płatność nie była inicjowana przez klienta. W tym przypadku, zwrot środków będzie dokonany tą samą metodą płatności, która była użyta do dokonania wpłaty. Zwrot będzie dokonany o wysokości całej kwoty, wpłaconej na konto.

Opracowanie wypłaty może potrwać do jednego tygodnia. Wszystkie zlecenie będą traktowane jako WYPŁATY i będą opracowywane przy użyciu odpowienich metod oraz procedur.

Środki niedeponowane (środki promocyjne)

Firma ma prawo oferować różne promocje i bonusy zarówno nowym, jak i dotychczasowym klientom.

Możliwość wzięcia udziału w promocjach i uzyskania bonusu jest przywilejem dla klienta, a firma może odmówić ich dostarczenia klientowi w dowolnym momencie, według własnego uznania.

Warunki promocji i bonusów są określone w odpowiednim dziale, jak również na stronie internetowej firmy.

Podany bonus zakłada następujący wolumen obrotu przez klienta.

Każde 1 000$ bonusu musi osiągnąć wolumen obrotu:

  • 10 000 000$ na każdy bonus 1 000$ dla łącznego bonusu do 10 000$;
  • 20 000 000$ na każdy bonus 1 000$ dla łącznego bonusu od 10 000$ do 30 000$;
  • 30 000 000$ na każdy bonus 1 000$ dla łącznego bonusu o wartości ponad 30 000$.

Wolumen obrotu nie obejmuje transakcji otwieranych w sposób mieszany, transakcji scalpingowych oraz transakcji, które trwają krócej niż trzy minuty. W przypadku braku aktywności handlowej na koncie w okresie dłuższym niż trzy miesiące od momentu wpłaty bonusu i do momentu osiągnięcia wymaganego wolumenu, firma ma prawo do obciążenia konta klienta kwotą bonusu oraz całego dochodu na koncie za dany okres bez uprzedzenia lub uzgodnienia z klientem.

W przypadku podejrzenia o oszustwo w celu osiągnięcia wymaganego wolumenu obrotu lub nieuczciwego wykorzystania bonusu, konto handlowe klienta może zostać skorygowane.

Wypłata bonusu i dochodu z aktywności handlowej jest dozwolony dopiero po osiągnięciu odpowiedniego wolumenu obrotu. Po osiągnięciu wolumenu obrotu można bez żadnych ograniczeń wypłacić cały stan konta wraz z bonusami, depozytami i uzyskanym dochodem. Nie ma żadnych ograniczeń czasowych na osiągnięcie wolumenu obrotu dla bonusu.

W przypadku, gdy klient wypłaci pieniądze z konta zanim spełni warunki wolumenu obrotu za bonus, wszystkie otwarte pozycje na koncie klienta zostaną zamknięte, a pieniądze, które pozostaną na koncie klienta, zostaną rozliczane zgodnie z poniższym wzorem:

Saldo konta = aktualny stan konta - kwota przyznanego bonusu/ów - całkowity dochód uzyskany przez klienta od momentu aktywacji bonusu dla wszystkich zamkniętych pozycji, które zostały otwarte po aktywacji bonusu (tylko dodatni całkowity dochód).

Karty kredytowe/debetowe

W przypadku wpłat kartą kredytową, jeśli wybierzesz konto w innej walucie niż EUR/USD, twoja karta kredytowa zostanie odpowiednio obciążona zgodnie z kwotą wpłaty i obowiązującym kursem wymiany. Poza wymienioną kwotą wpłaty mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za korzystanie z kart kredytowych (w związku z tym w takich przypadkach można zauważyć rozbieżności między kwotą wpłaty a kwotą naliczoną na karcie kredytowej). Klienci są zobowiązani zaakceptować te niewielkie różnice, które mogą się pojawić i nie będą doszukiwać się zwrotu tej kwoty.

Waluta

Twoje konto może składać się z różnych walut. Będą one podlegały następującym warunkom: możemy przyjmować wpłaty na konto w różnych walutach, a wszelkie płatności nam należne lub wysłane od nas oraz wszelkie salda netto na koncie będą zgłaszane przez nas w odpowiedniej walucie; konto jest prowadzone w dolarach amerykańskich, euro lub jenach japońskich ("waluty bazowe"), a każda inna waluta zostanie przeliczona po kursie wymiany obowiązującym w momencie przeliczenia ("kurs wymiany"); jeśli klient prześle środki w innej walucie niż waluta jego konta, zastosujemy kurs wymiany według naszego uznania. Przeważnie będziemy rozliczać transakcje lub dokonywać wszelkich wymaganych kompensat i odliczeń w odpowiedniej walucie, jeśli konto zawiera taką księgę walutową, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie saldo waluty jest niewystarczające, wówczas możemy rozliczać transakcje w dowolnej walucie przy użyciu Kursu Wymiany.

Dodatkowe warunki

Należy pamiętać, że niniejsza polityka nie jest wyczerpująca, a dodatkowe warunki lub wymogi mogą mieć zastosowanie w dowolnym momencie ze względu na przepisy i zasady, w tym te ustanowione w celu zapobiegania praniu brudnych pieniędzy. Prosimy pamiętać, że korzystanie ze strony i usług podlega Regulaminowi, który może być co jakiś czas zmieniany przez Handel Pro, według własnego uznania. W przypadku pytań dotyczących polityki, prosimy o kontakt z nami w każdej chwili.