Polityka przetwarzania płatności

Handel wszelkimi instrumentami finansowymi, które mogą być opłacalne, oznacza, że klienci Handel Pro będą wpłacać środki na swoje konta. Z tych kont będzie można wypłacać zyski. Obecna Polityka Przetwarzania Płatności reguluje wpłaty i wypłaty.

Wpłata na konto

Klient powinien dokonywać wszystkich wpłat z jednego konta bankowego. Przed rozpoczęciem transakcji należy upewnić się, że konto to znajduje się w Twoim kraju i jest zarejestrowane na Twoje nazwisko. Aby potwierdzić autentyczność potwierdzenia SWIFT, klient musi przesłać je do Handel Pro u w celu zweryfikowania pochodzenia pieniędzy, które zostaną wykorzystane w handlu. W przypadku niestosowania się do obowiązujących zasad, może zostać wydany zakaz deponowania środków pieniężnych za pomocą przelewu bankowego.

Jako klient, możesz utworzyć dowolną liczbę kont i dokonywać wpłat o różnej wysokości na dowolne konto rzeczywiste.

Wypłata

Masz kilka opcji wpłat, w tym karty kredytowe, jak również przelewy bankowe. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wszystkich metod wpłat, odwiedź naszą stronę poświęconą funduszom depozytowym.

Wypłata środków z konta może być dokonana tylko w tej samej walucie, w której dokonano odpowiedniej wpłaty.

Podczas wpłaty i wypłaty środków na cele handlowe za pomocą alternatywnych metod płatności, należy mieć świadomość, że mogą obowiązywać dodatkowe opłaty i ograniczenia. Wypłaty są przedmiotem przetwarzania płatności. Opłaty te zostaną odjęte od kwoty wypłaty. Bez uszczerbku dla powyższego, Handel Pro może wypłacać środki za pośrednictwem innej instytucji niż ta, w której dokonano wpłaty, zgodnie z zasadami przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

Ponadto, przy wypłacie środków klient może być zobowiązany do podania dodatkowych danych i dokumentów.

Żądanie wypłaty

Aby zrealizować swoje żądanie wypłaty, powinieneś:

  • Wysłać wniosek o wypłatę z gabinetu osobistego
  • Nacisnąć przycisk wypłaty
  • Cała spójna dokumentacja powinna zostać zebrana i zatwierdzona przez urzędnika Handel Pro ds. zgodności, aby zatwierdzić wypłatę.
  • Nazwa beneficjenta musi być zgodna z nazwą wskazaną na rachunku handlowym. Wnioski o przekazanie środków na rzecz podmiotów trzecich nie będą zatwierdzane.

UWAGA: WŁAŚCICIEL RACHUNKU POWINIEN REGULARNIE MONITOROWAĆ RACHUNEK, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE ŚRODKI NA RACHUNKU SĄ WYSTARCZAJĄCE DO SPEŁNIENIA TEGO ŻĄDANIA, PONIEWAŻ WYPŁATA MOŻE MIEĆ WPŁYW NA OTWARTE POZYCJE I HANDEL JAKO CAŁOŚĆ.

Czas przetwarzania wypłat

Czas przetwarzania żądania wypłaty może być różny z wielu powodów. Zazwyczaj trwa to do pięciu dni roboczych. Należy pamiętać, że wypłaty na rachunki bankowe mogą wymagać więcej czasu ze względu na dodatkowe procedury bezpieczeństwa prowadzone przez bank.

Handel Pro przetwarza wnioski o wypłatę środków innych niż kryptowalutowe w ciągu 2-5 dni roboczych, a w przypadku środków kryptowalutowych może to potrwać jeden dzień roboczy. Jeśli chcesz uniknąć opóźnień, sprawdź wszystko dokładnie przed złożeniem wniosku. Handel Pro nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pomyłki popełnione przez klienta. Handel Pro nie może sprawdzać i nie ponosi odpowiedzialności za wewnętrzne procedury banku klienta. Jeśli coś się wydarzy, klient musi sam porozumieć się ze swoim bankiem.

Należy pamiętać, że nie przestrzegamy żadnych ram czasowych i że wszelkie dodatkowe opłaty i prowizje są pobierane z wpłaty lub wypłaty, w zależności od okoliczności.

Dodatkowe opłaty i prowizje: Jeśli bank akceptujący wykorzystuje bank pośredniczący do wysyłania/odbierania pieniędzy, klient może ponieść dodatkowe koszty związane z opłatami pobieranymi przez bank pośredniczący. Koszty te są zazwyczaj ustalane w odniesieniu do przelewu dla Twojego banku. Handel Pro nie pobiera tych dodatkowych opłat. Przed dokonaniem wypłaty, proszę sprawdzić, czy bank pobiera dodatkowe opłaty.

Karty kredytowe I debetowe

W przypadku wpłat kartą kredytową, po wybraniu konta w innej walucie, a nie w EUR/USD, karta zostanie odpowiednio obciążona zgodnie z sumą wpłat wraz z aktualnym kursem wymiany. W przypadku wpłaty kartą kredytową mogą zostać naliczone dodatkowe prowizje i opłaty. Klienci muszą pamiętać o tych modyfikacjach, które mogą się zdarzyć i nie powinni próbować prosić o zwrot tych opłat.

Waluty

Rachunek klienta może zawierać różne waluty. Będą one uzależnione od takich warunków:

  • Możemy potwierdzać wpłaty i wypłaty w wielu walutach, a wszelkie salda netto będą rozliczane przez nas w odpowiedniej walucie;
  • Na koncie znajdują się dolary amerykańskie, euro lub JPY, a inne środki pieniężne zostaną wymienione po aktualnych kursach wymiany;
  • Jeśli klient prześle środki w innej walucie, niż podstawowej walucie jego konto, zastosujemy kurs wymiany według naszego uznania.

Co do zasady, przeprowadzamy transakcje lub dokonujemy wszelkich niezbędnych potrąceń i odliczeń w odpowiedniej walucie. W przypadku niewystarczającego salda walutowego, możemy dokonywać transakcji w dowolnej walucie przy zastosowaniu kursu wymiany.

Dodatkowe warunki

Proszę zauważyć, że ta polityka nie jest ostateczna. W każdej chwili mogą mieć zastosowanie inne warunki lub wymogi związane z zasadami i polityką, w tym te ustanowione w celu zapobiegania praniu pieniędzy. Prosimy pamiętać, że korzystanie ze strony i usług podlega Regulaminowi, który Handel Pro może zmienić w dowolnym momencie według własnego uznania.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące aktualnej polityki, prosimy o kontakt.