Oświadczenie o ochronie prywatności firmy Handel Pro

Firmie Handel Pro zależy na prywatności użytkowników i koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa ich danych osobowych. Aktualna informacja o ochronie prywatności wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy twoje dane osobowe. Określa jakie informacje zbieramy lub jakie dane nam przekazujesz, oraz w jaki sposób wykorzystujemy i chronimy twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zalecamy dokładne zapoznanie się z tym oświadczeniem. Korzystając z naszej strony internetowej i przekazując nam swoje dane osobowe, stosujesz się do warunków aktualnej polityki prywatności.

Istotne informacje na temat tego oświadczenia i firmy Handel Pro

Cel obecnego oświadczenia o ochronie prywatności

Aktualne oświadczenie o ochronie danych osobowych zostało stworzone, aby poinformować o tym, w jaki sposób firma Handel Pro gromadzi i obsługuje twoje dane osobowe podczas korzystania z tej strony.

Powinieneś przeczytać niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności, aby wiedzieć, w jaki sposób i dlaczego twoje dane są przetwarzane i wykorzystywane. Obecne oświadczenie stanowi rozwinięcie innych postanowień, więc ich nie odrzuca.

Kontroler

Handel Pro wyznaczyło inspektora ochrony danych osobowych (DPO, z ang. data protection officer), który jest odpowiedzialny za monitorowanie kwestii zgodnie z niniejszym oświadczeniem o prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o swoich prawach, możesz wysłać wiadomość na adres e-mail inspektora - [email protected].

Zmiany w oświadczeniu o ochronie prywatności

Nasza firma regularnie dokonuje przeglądu polityki prywatności i może ją aktualizować. Jeżeli nastąpią jakiekolwiek istotne zmiany, Handel Pro powiadomi cię o nich za pośrednictwem poczty elektronicznej. Aktualna wersja została zaktualizowana 01.11.2019.

Dane osobowe, które przechowujemy na twój temat, muszą być dokładne i aktualizowane. Prosimy o poinformowanie nas, jeśli coś w twoich danych osobowych ulegnie zmianie.

Linki od podmiotów trzecich

Linki, wtyczki lub aplikacje pochodzące od podmiotów trzecich można znaleźć na bieżącej stronie. Klikając te linki lub zakładki może wiązać się z gromadzeniem lub udostępnianiem danych osobowych klientów podmiotom trzecim. Nie kontrolujemy tych stron zewnętrznych i nie ponosimy odpowiedzialności za ich oświadczenia o ochronie.

Gromadzone informacje o tobie

Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące tożsamości, na podstawie których można daną osobę uwierzytelnić. Informacje nie są zbierane, jeśli osoba woli pozostać anonimowa i nie podaje żadnych danych. Nasza firma wykorzystuje dane osobowe wyłącznie w celu zapewnienia wysokiej jakości usług na bieżącej stronie internetowej. Sprawdzamy, jak ta strona jest użytkowana za pomocą plików cookie.

Możemy monitorować, gromadzić, przechowywać, wykorzystywać lub udostępniać następujące dane osobowe użytkownika:

 • twoje kontakty, imię i nazwisko, nazwa zawodu, w tym miejsce pracy (które nam podałeś), numery telefonów i adresy e-mail, dokumenty KYC/AML;
 • dane dotyczące promocji i komunikacji, tj. twoje preferencje reklamowe i komunikacyjne;
 • dane dotyczące użytkowania, czyli dane dotyczące sposobu korzystania z bieżącej strony internetowej, gotówki, plików cookie;

Dane zagregowane to wszelkie informacje statystyczne lub demograficzne. Informacje te mogą być uzyskane z twoich danych, ale zgodnie z prawem nie są one uważane za dane osobowe, ponieważ nie ujawniają w żaden sposób twojej tożsamości. Przykładowo, możemy wykorzystać dane dotyczące użytkowania, aby obliczyć procent użytkowników korzystających z konkretnej funkcji strony.

Handel Pro może gromadzić twoje dane na kilka sposobów:

 • przez docieranie do nas w celu skorzystania z usług marketingowych lub subskrybując materiały, takie jak nasze newslettery;
 • przez korzystanie z naszej strony internetowej za pomocą plików cookie oraz przy rejestracji;
 • kiedy twoje firma zaproponuje jakieś usługi.

W niektórych przypadkach możemy gromadzić twoje dane osobowe od podmiotów trzecich.

Jak Handel Pro wykorzystuje twoje dane osobowe

Jeśli jest to zgodne z prawem, możemy wykorzystać informacje o tobie w następujących przypadkach:

 • gdy zezwolisz nam na wykorzystanie twoich danych;
 • jeżeli twoje dane osobowe są nam potrzebne do realizacji umowy, którą zawieramy lub zawarliśmy z tobą;
 • gdy jest to konieczne do ochrony naszych uzasadnionych interesów oraz twoich interesów i praw podstawowych; interesy te nie nakładają się na siebie;
 • w przypadku, gdy jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań prawnych.

Cele wykorzystania danych osobowych

Możemy wykorzystywać dane osobowe tylko w następujących przypadkach:

 • podczas zarządzania i administrowania twojej działalności związanej z działaniami Handel Pro, w tym przetwarzania płatności, wystawiania rachunków i obsługi technicznej;
 • podczas przekazywania sugestii marketingowych w przypadku zapytań, mogą one obejmować pomoc lub rozwiązania online;
 • w celu zbadania i usprawnienia naszej komunikacji i pracy z tobą;
 • w celu sprawdzania zgodności twoich działań z prawem.

W przypadku udzielenia nam zgody, możemy wykorzystać twoje dane również do następujących celów:

 • komunikacji z tobą za pośrednictwem wybranych przez ciebie kanałów, aby otrzymywać najnowsze wiadomości, aktualizacje, ogłoszenia itp. dotyczące usług oferowanych przez Handel Pro;
 • ankiet dla klientów, kampanii marketingowych, analizy rynku cyfrowego, innych wydarzeń promocyjnych;
 • uzyskiwania informacji o twoich preferencjach w celu stworzenia profilu użytkownika, aby poprawić jakość naszej interakcji i komunikacji z tobą (np. poprzez śledzenie biuletynów lub analizę strony internetowej).

Reklama i marketing

Dążymy do tego, aby dać ci wybór co do konkretnego wykorzystania danych osobowych, zwłaszcza w zakresie marketingu i reklamy.

Możemy wykorzystać pewne informacje o tobie w celu dostarczenia ci usług i ofert, które ci się podobają i których potrzebujesz.

Otrzymasz od nas wiadomości reklamowe, jeśli poprosisz o jakieś informacje lub zakupisz od nas usługi.

Rezygnacja

Możesz anulować subskrypcję naszych wiadomości promocyjnych, kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie dotyczy to danych osobowych przekazanych nam w wyniku zakupu produktu/usługi lub innych transakcji.

Pliki cookie

Plik cookie to mały znacznik, który umieszczamy na twoim komputerze za twoją zgodą. Pliki te umożliwiają nam odróżnienie ciebie od różnych klientów naszej strony, co pozwala nam zaoferować ci najlepszą wydajność naszej strony.

Szczegółowe informacje na temat plików cookie można znaleźć w polityce plików cookie. Należy pamiętać, że odrzucenie plików cookie może mieć wpływ na działanie i funkcjonalność naszej strony internetowej.

Zmiana celu

Podane przez ciebie dane zostaną wykorzystane wyłącznie do celów, o których wspomnieliśmy, chyba że mamy obiektywne powody, aby wykorzystać je do innego celu, oraz jeśli cel ten jest zgodny z pierwotnym zamiarem. Jeśli chcesz uzyskać wyjaśnienie, w jaki sposób nowy cel jest zgodny z celem początkowym, skontaktuj się z nami.

W przypadku konieczności wykorzystania danych osobowych do niepowiązanych celów, powiadomimy cię o tym fakcie i wyjaśnimy powody prawne takiego wykorzystania.

Prosimy pamiętać, że Handel Pro może przetwarzać twoje dane osobowe bez uprzedniego powiadomienia, zgodnie z powyższymi zasadami, jeżeli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

Ujawnienie twoich danych osobowych

Możemy ujawnić twoje dane osobowe podmiotom trzecim z powodów podanych w poniższej tabeli:

Wewnętrzny podmiot trzeci: różne organizacje z naszej grupy, które znajdują się w UE lub na całym świecie.

Zewnętrzny podmiot trzeci: dostawcy usług, podmioty stowarzyszone, oferenci w strefie euro lub na całym świecie oraz konsultanci z UE.

Podmioty trzecie, z którymi możemy sprzedawać, przenosić lub łączyć część naszej działalności lub naszych aktywów. Alternatywnie możemy dążyć do przejęcia lub połączenia z innymi przedsiębiorstwami. Jeżeli nasza firma zmieni właściciela, wówczas nowi właściciele mogą wykorzystać twoje dane w taki sam sposób, jak wskazano w aktualnym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Handel Pro nie zezwala usługodawcom zewnętrznym na wykorzystywanie twoich danych do swoich celów, ale zezwolimy im na przetwarzanie twoich danych osobowych jedynie w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.

Wymiana globalna

W ramach świadczonych przez nas usług dane, które nam przekazujesz, mogą być udostępniane krajom spoza Unii Europejskiej ("UE"). Takie udostępnienie danych może nastąpić, jeżeli którykolwiek z naszych serwerów znajduje się w kraju nienależącym do UE. W tych krajach mogą obowiązywać inne przepisy o ochronie danych osobowych. Wyrażając zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych, wyrażasz zgodę na ich udostępnianie, przechowywanie lub przetwarzanie. W takiej sytuacji, jeżeli będziemy przekazywać twoje dane poza UE, dołożymy wszelkich starań i podejmiemy odpowiednie działania, aby twoje dane osobowe były wykorzystywane i chronione w sposób opisany w aktualnym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Jeżeli wejdziesz na naszą stronę internetową i będziesz korzystać z jej usług spoza Unii Europejskiej, podane przez ciebie informacje mogą zostać przekazane poza UE, aby zapewnić ci najlepsze usługi.

Bezpieczeństwo

Podejmiemy odpowiednie, wyspecjalizowane i autoryzowane środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa twoich danych, zgodnie z naszą wewnętrzną metodologią, obejmującą pojemność, ekspozycję i dostęp do danych osobowych. Dane osobowe mogą być przechowywane w naszych unikalnych systemach technologicznych, w systemach naszych przetargów lub w dokumentacji papierowej.

Jak długo przechowywane i wykorzystywane są twoje dane osobowe Będziemy przechowywać twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do zaspokojenia powodów ich gromadzenia, w tym do spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

Określając okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i poufność danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody w wyniku ujawnienia danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy dane osobowe i możemy osiągnąć te cele w inny sposób oraz obowiązujące wymogi prawne. W razie potrzeby możesz poprosić nas o usunięcie swoich danych: patrz prawo do odstąpienia od umowy poniżej.

W niektórych przypadkach możemy sprawić, by informacje o użytkowniku były anonimowymi (tak, aby nie mogły być one dłużej powiązane z użytkownikiem) do celów badawczych lub statystycznych, w którym to przypadku możemy wykorzystać te informacje na czas nieokreślony bez dodatkowego powiadomienia.

Twoje prawa

Szanujemy twoje prawa w ramach przetwarzania twoich danych. W zakresie dozwolonym przez prawo niezwłocznie powiadomimy ciebie, jeśli otrzymamy od ciebie prośbę o skorzystanie z twoich kolejnych praw.

Prawo do otrzymania powiadomienia

Dążymy do zachowania przejrzystości i uczciwości wobec naszych klientów. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ma na celu poinformowanie ciebie o tym, w jaki sposób wykorzystujemy twoje dane osobowe.

Prawo do informacji

Masz prawo znać dokładne informacje, które o tobie posiadamy. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, prosimy napisać do naszego DPO.

Prawo do zmian

Jeśli potrzebujesz zmienić swoje dane lub dodać nowe informacje, możesz napisać do naszego inspektora ochrony danych osobowych (DPO), aby wprowadzić zmiany. Jeśli twoje dane są udostępniane podmiotom trzecim, poprosimy je również o wprowadzenie zmian.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zwrócić się do nas z prośbą o ograniczenie sposobu przetwarzania twoich danych osobowych. Ograniczenie przetwarzania oznacza, że mamy prawo do przechowywania danych, ale nie do ich dalszego przetwarzania. Jeśli chcesz, abyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich danych osobowych, prosimy napisać do naszego inspektora ochrony danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych

Handel Pro musi umożliwiać tobie uzyskiwanie i ponowne wykorzystywanie danych osobowych do celów osobistych, bez wpływu na łatwość korzystania z nich. Jeśli chcesz wyeksportować swoje dane osobowe gdzieś indziej, prosimy o kontakt z naszym DPO. Przywilej ten odnosi się wyłącznie do informacji, które nam przekazałeś.

Prawo do odstąpienia od umowy

Nie mamy prawa do przechowywania twoich danych osobowych, jeśli chcesz je usunąć. Jeśli więc chcesz zostać usunięty z naszego systemu, prosimy o kontakt z naszym DPO.

Prawo do obrony

Masz prawo zakwestionować przetwarzanie swoich danych przez Handel Pro, nawet jeśli wynika ono z naszych uzasadnionych interesów, korzystania z usług oficjalnych władz, marketingu bezpośredniego (w tym agregacji danych) oraz przetwarzania bez konkretnej potrzeby. Jeśli chciałbyś zakwestionować sposób wykorzystywania danych, prosimy o kontakt z naszym DPO.

Prawo do wycofania zgody

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych, ale później zmieniłeś zdanie, masz prawo w każdej chwili anulować swoją zgodę, a my zaprzestaniemy przetwarzania twoich danych. Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę, skontaktuj się z naszym DPO.

Jeśli jednak potrzebujesz więcej informacji na temat swoich praw i aktualnej polityki prywatności, możesz skontaktować się z nami za pomocą jednej z preferowanych metod komunikacji.