Polityka KYC

Bezpieczeństwo klientów jest dla Handel Pro sprawą kluczową, bardzo poważnie podchodzimy do naszego zobowiązania do ochrony interesów naszych klientów.

Wdrożyliśmy szereg procedur KYC (Know Your Client) zaprojektowanych w celu zabezpieczenia prywatnych informacji naszych klientów, przy jednoczesnym utrzymaniu zgodności firmy z najlepszymi praktykami i polityką zgodności dla firm świadczących usługi finansowe. Mają one na celu zapobieganie kradzieży tożsamości, praniu pieniędzy, oszustwom lub działalności terrorystycznej.

Działamy na zasadzie zerowej tolerancji. Wszelkie nieuczciwe działania będą dokumentowane i poskutkują natychmiastowym zamknięciem wszelkich kont handlowych związanych z taką działalnością. Środki zdeponowane na takich kontach przepadną.

Procedury te zabezpieczają Twoje dane osobowe, a transakcje finansowe pozostają bezpieczne. Bez wykonania naszych procedur KYC Twoja działalność handlowa będzie ograniczona i nie będziesz mógł wypłacić środków z konta.

Otwarcie i zasilenie konta handlowego u nas wymaga złożenia następujących dokumentów:

 • Można przesłać dokument potwierdzający tożsamość w formie kolorowego zdjęcia lub skanu:
 • Paszport
 • Dowód osobisty

Dokument potwierdzający tożsamość musi wyraźnie zawierać następujące elementy:

 • Imię i nazwisko
 • Data urodzenia
 • Data wystawienia i wygaśnięcia
 • Wyraźne zdjęcie

Minimalny okres ważności dokumentu tożsamości musi wynosić 6 miesięcy do daty wygaśnięcia.

Wszystkie dane muszą być dobrze widoczne, w tym również wszystkie 4 rogi dokumentu.

Można przesłać drugi dokument potwierdzający tożsamość (kolorowe zdjęcie lub skan):

 • Prawo jazdy
 • ID ubezpieczenia
 • Świadectwo urodznia/małżeństwa/rozwodu
 • Dyplom
 • Książeczkę wojskową

Kolorowe zdjęcie dokumentu potwierdzającego adres i nie starszego niż 90 dni od daty wystawienia. Zdjęcie musi zawierać pełny adres zamieszkania, imię i nazwisko, datę wydania oraz oficjalną pieczęć lub kod kreskowy. Możesz przesłać:

 • Rachunek za media
 • Wyciąg bankowy
 • Czek
 • Zaświadczenie o pobycie stałym
 • Zaświadczenie o nałożeniu kary (mandat)
 • Umowa prawna
 • Kolorowe zdjęcia obu stron podpisanej karty / kart płatniczych.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o przesłonięcie numeru CVV oraz cyfr od siódmej do dwunastej numeru / numerów karty, pozostawiając pierwsze sześć i cztery ostatnie cyfry widoczne po obu stronach karty / kart. nazwisko / nazwiska posiadacza karty i data / daty ważności muszą być widoczne.

Prześlij wymagane dokumenty w formacie obrazu PDF / JPEG / JPG / PNG do działu zgodności [email protected]

Prześlij swoją zgodność jak najszybciej po aktywacji konta handlowego. Należy pamiętać, że brak zgodności może skutkować ograniczeniami na koncie handlowym.

Pamiętaj, że w przypadku braku zgodności wszelkie żądania wypłaty z Twojego konta handlowego nie będą przetwarzane.