Podstawy inwestowania na giełdzie:
Jak kupić zyskowne akcje

img

Giełda jest wirtualnym rynkiem, na którym spotykają się ludzie, których celem jest zakup, a także sprzedaż papierów wartościowych.

Ponadto na giełdzie można także handlować obligacjami, certyfikatami inwestycyjnymi czy instrumentami pochodnymi.

Obecnie dzięki postępowi technologicznemu możliwe jest handlowanie akcjami praktycznie z każdego miejsca na ziemi, wystarczy tylko dostęp do internetu.

Osoby zainteresowane bardzo często zastanawiają się: jak inwestować w akcje?

Osoby, które chcą nabywać akcje muszą posiadać rachunek inwestycyjny. Pozwala on bowiem nie tylko przechowywanie instrumentów finansowych, ale również na obracanie nimi.

Ponadto przedmiotem zdecydowanej większości zawieranych transakcji na giełdzie są akcje.

Czym są akcje?

W najprostszym możliwym ujęciu akcje to papiery wartościowe potwierdzające udział w kapitale zakładowym danej spółki akcyjnej. Oczywiście udział będzie uzależniony od liczby posiadanych akcji.

Ogromnym błędem znacznej większości osób planujących grę na giełdzie jest brak odpowiedniej wiedzy związanej z jej funkcjonowaniem.

Dlaczego warto inwestować w akcje? Jak grać na giełdzie?

Wszystkie odpowiedzi dalej w tym artykule.

Dlaczego warto inwestować w akcje?

Akcje należą do najbardziej popularnych instrumentów finansowych dostępnych na rynku.

Warto wiedzieć, że długoterminowe inwestowanie w akcje może przynieść inwestorowi zdecydowanie więcej zysków w porównaniu do obligacji czy lokat bankowych.

Doskonałym przykładem może być DAX (najważniejszy niemiecki indeks akcji), który na przestrzeni ostatnich 15 lat przynosi zyskowność na poziomie 8-9% w skali roku. Jak wiadomo w tym czasie miały miejsce liczne kryzysy na rynku.

Inwestycja w akcje jest także pewnego rodzaju oszczędzaniem pieniędzy. Pieniądze w ten sposób nie tracą na wartości w wyniku inflacji.

Kolejną zaletą inwestowania w akcje jest dywersyfikacja źródeł przychodu. Nie ma konieczności zainwestowania całego kapitału w akcje jednej firmy. Można w ten sposób ograniczyć ryzyko utraty kapitału do minimum.

W przypadku wynajmu mieszkań, gdy najemca nie zapłaci czynszu, przychód z tego źródła inwestycji będzie wynosił 0 złotych.

Ponadto zyski z wspomnianego wynajmu są nie tylko niższe, ale również przygotowanie mieszkania zajmuje zdecydowanie więcej czasu niż mogłoby się wydawać. Mieszkanie nie jest też płynnym aktywem. Bardzo trudno jest je sprzedać w krótkim czasie.

Lokata
Roczny zwrot z inwestycji
1-2%
Płynność
Wysoka, jednak wypłata we wcześniejszym terminie, niż koniec lokaty zmniejsza zwrot
Próg wejścia
100 zł - niski próg dla większości banków, jednak lokaty z naliczaniem odsetek zazwyczaj mają wyższy próg.
Ryzyko
Niskie, bankructwo banku jest dość rzadkim przypadkiem, ich dodatkowo wspiera bank narodowy i skarbiec państwa.
Wynajem Mieszkania
Roczny zwrot z inwestycji
4-5%
Płynność
Niska, w przypadku kryzysu może stać się tracącym wartość aktywem, którego nie da się sprzedać nawet blisko ceny zakupu
Próg wejścia
Ok. 100 000 zł, w celu osiągnięcia wyższego zwrotu zazwyczaj wymagane są wyższe inwestycje.
Ryzyko
Średnie, zazwyczaj sprzedaż nie jest problemem, inwestycja w dobre nieruchomości jest dość pewna, jednak w szczególnych przypadkach albo błędnej ocenie wartości może być ryzykowna.
Akcje/indeksy
Roczny zwrot z inwestycji
5-20% - może mocno się wahać w przypadku pojedynczych akcji, jednak stabilizuje się z przeciętnym znaczeniem dzięki dywersyfikacji
Płynność
Wysoka, można sprzedać w ciągu ułamku sekundy. W przypadku dużych spadków wartości, można skorzystać ze zlecenia Stop Loss automatycznie zamykającego pozycje po pewnym poziomie straty.
Próg wejścia
1000 zł - wpłata do aktywacji konta rzeczywistego na platformie handlowej.
Ryzyko
Niskie-średnie, zależy od wyboru akcji. Duże znane firmy zazwyczaj dają niższy zwrot, ale też minimalne ryzyko, innowacyjne startupy mogą być bardzo ryzykowne ale też przynieść nawet ponad 100% zwrot rocznie.

Rodzaje inwestorów

img

Pierwszą grupą są inwestorzy krótkoterminowi.

Ich celem jest osiąganie niewielkich, ale bardzo częstych zysków z dokonywanych transakcji w ciągu dnia albo tygodnia, zarabia się na wahaniach rynku i zmiennym nastroju innych traderów.

Decyzje inwestorów krótkoterminowych w zdecydowanej większości przypadków bazują na analizie technicznej, a także bardzo rozbudowanych systemach transakcyjnych. Warto również wiedzieć, że gracze krótkoterminowi wykazują się bardzo duża aktywnością jeżeli chodzi o publikowanie danych makroekonomicznych.

Z kolei inwestorzy średnioterminowi wykorzystują różne strategie.

Przeważnie inwestorzy z tej grupy grają z obowiązującym trendem. Oczywiście wspomniana technika będzie wiązała się z zaangażowaniem większych środków, które w przypadku ewentualnej korekty umożliwią utrzymać pozycję.

Inwestorzy średnioterminowi grają również "pod prąd". Technika polega na wyszukiwaniu zarówno szczytów, jak i dołków w trwających trendach. Wymaga nie tylko ogromnego doświadczenia, ale również odporności i zarządzania ryzykiem.

Ponadto gracze średnioterminowi bardzo często bazują na analizie technicznej rynku, czyli na sygnałach, które są generowane przez wskaźniki techniczne.

Inwestorzy długoterminowi natomiast wykorzystują zarówno analizę techniczną, jak i fundamentalną.

Bardzo często inwestowanie długoterminowe polega na otworzeniu danej pozycji, która będzie aktywna przez dłuższy okres. Wymaga zatem zaangażowania zdecydowanie większego kapitału niż w przypadku inwestycji krótko i średnioterminowych.

Inwestorzy długoterminowi mogą osiągać podobne zyski do daytraderów, ale ich inwestycje są stabilniejsze i bardziej pewne.

Warto jednak wiedzieć, że ich możliwości będą zdecydowanie ograniczone. Styl handlu będzie bowiem wymagał znacznie większego przygotowania.

Gdzie kupić akcje?

img

Początkujący inwestorzy bardzo często zastanawiają się: jak i gdzie kupić akcje?

Jedną z opcji są biura maklerskie. Jest to dla wielu ludzi oczywista opcja, jednak jest to bardzo stary sposób na zakup akcji przez pośrednika, firmę maklerską. Pierwszy makler pojawił się aż w 1792 roku!

Wśród charakterystyk biura maklerskiego trzeba wyróżnić wysokie opłaty, mało możliwości własnoręcznej analizy i wyboru instrumentów handlowych, jednak wysoki poziom obsługi w biurze oraz elektronicznie, ale ograniczone godziny pracy.

W znacznej większości przypadków biura maklerskie są dodatkowo połączone z bankami.

Znacznie lepszym i popularniejszym dzisiaj rozwiązaniem jest kupowanie akcji na giełdach online.

Wyróżniają się nie tylko zdecydowanie mniejszymi prowizjami, ale również opłatami w porównaniu do biur maklerskich. Ponadto osoba zainteresowana ma niższy próg wejścia na giełdę online.

Doskonałym rozwiązaniem może być platforma HandelPro.

Potwierdzają to rankingi na portalach dotyczących handlu akcjami, opinie użytkowników i recenzje ekspertów z branży.

Jak wybrać odpowiednie akcje do inwestowania?

Wybór najbardziej odpowiednich akcji do inwestowania w danym momencie jest możliwy przy umiejętnym wykorzystaniu analizy fundamentalnej i technicznej.

Rekomendowane jest również systematyczne śledzenie wiadomości z branży. Doświadczeni inwestorzy na swoich blogach bardzo często informują jakie akcje warto kupić w najbliższym czasie i dlaczego.

Warto sprawdzić czy założenia będą miały pokrycie w rzeczywistości. Zalecane jest notowanie najbardziej trafnych analiz, można je bowiem wykorzystać w przyszłości.

Świetnym rozwiązaniem jest również obserwowanie danego rynku, a następnie notowanie dzień po dniu, jak zmieniała się cena, a także co było tego przyczyną.

Można w ten sposób bez zainwestowanych środków pieniężnych dowiedzieć się, w jaki sposób rynek reaguje na poszczególne sytuacje.

Jak działa analiza techniczna?

img

Obraz z Wikipedia

Analiza techniczna są to liczne techniki pozwalające prognozować przyszłe zmiany kursów poszczególnych instrumentów finansowych, bazujące na analizie zmiany cen, jakie miały miejsce w przeszłości. Ponadto analiza techniczna wykorzystuje nie tylko cenę, ale również liczne wskaźniki, których zadaniem jest wspieranie analizy wykresu.

W analizie technicznej wykorzystuje się zatem cenę, czas oraz wolumen. Według omawianej analizy ceny podlegają trendom.

Trend jest kierunkiem, w którym podążają ceny.

Oznacza to, że w przypadku, gdy ceny będą rosły, nie jest rekomendowane sprzedawanie. Z kolei w przypadku spadku cen, nie jest zalecane kupowanie.

Ponadto według analizy technicznej historia lubi się powtarzać. Inwestorzy nie uczą się bowiem na swoich błędach i reagują bardzo podobnie na poszczególne sytuacje giełdowe. Możliwe jest zatem wyciągnięcie wniosków z ich zachowań w przeszłości.

Jak działa analiza fundamentalna?

img

Obraz z Flickr

Analiza fundamentalna w najprostszym możliwym ujęciu jest badaniem, którego celem jest oszacowanie wartości danego instrumentu finansowego czy aktywa.

Inwestor, który będzie stosowała wspomnianą analizę w praktyce nie tylko będzie szukał aktywów niedoszacowanych przez rynek, ale również sprzedawał, te, które zostały oszacowane zbyt optymistycznie.

Bardzo istotne znaczenie ma analiza sprawozdań finansowych. Można je sprawdzić na Yahoo Finance.

Do zdecydowanie najważniejszych wskaźników analizy fundamentalnej, na które trzeba zwrócić uwagę trzeba zaliczyć:

1 wskaźnik ceny do zysku,

2 wskaźnik ceny do wartości księgowej,

3 wskaźnik ceny do wartości księgowej Grahama,

4 wskaźniki przepływów pieniężnych,

5 wskaźniki zadłużenia i wypłacalności,

6 wskaźniki rentowności.

Większość traderów uważa analizę techniczną za prostszą i korzysta z niej w celu osiągnięcia zysków krótkoterminowych.

img

W przypadku inwestowania w akcje na platformie Handel Pro, masz podpowiedzi automatyczne od Autochartist na podstawie różnych analiz.

Więc, wystarczy kupić albo sprzedać akcje według podpowiedzi.

Dlaczego jest potrzebna dywersyfikacja?

Należy mieć świadomość, że celem dywersyfikacji nie jest maksymalizacja zysków tylko ograniczenie wpływu zmienności na portfel.

Rekomendowany jest zatem zakup akcji z różnych krajów czy branż. W ten sposób możliwe jest zmniejszenie ryzyka dywersyfikowalnego. Według doświadczonych inwestorów na rozproszeniu ryzyka można tylko zyskać.

Jak działa dźwignia?

img

Handel przy wykorzystaniu dźwigni daje zdecydowanie więcej możliwości, z których jednak nie trzeba korzystać.

Wspomniana dźwignia finansowa pozwala na otwieranie pozycji o wyższej wartości niż ta, którą umożliwiają środki znajdujące się na danym rachunku inwestycyjnym.

W ten sposób pożycza się środki, od których następnie trzeba będzie spłacić odsetki przez cały okres utrzymywania pozycji.

Osoba, która podejmie decyzję o otworzeniu pozycji dwukrotnie wyższej w porównaniu do wartości posiadanych środków na rachunku, może w przypadku takich samych ruchach rynkowych nie tylko osiągnąć dwukrotnie wyższy zysk, ale również stratę.

Rekomendowane jest zatem umiejętne korzystanie ze zleceń stop loss i take profit.

Czym są zlecenia stop loss i take profit?

img

Warto wiedzieć, że zlecenia stop loss oraz take profit są automatycznymi funkcjami dostępnymi w zdecydowanej większości platform.

Ich zadaniem jest ustalenie poziomu maksymalnej straty (stop loss), a także poziomu realizacji zysków (take profit). Ponadto są to bardzo ważne czynniki jeżeli chodzi o zarządzanie emocjami czy ryzykiem.

Godny uwagi jest również fakt, że zlecenia take profit oraz stop loss są wykonywane automatycznie. Inwestor nie musi zatem cały czas kontrolować czy śledzić pozycji.

Inwestor w zależności od podejścia do ryzyka może ustawić zlecenie, które będzie odpowiednio dopasowane do potrzeb. Nie jest koniecznie dokonywanie skomplikowanych manualnych obliczeń.

W przypadku, gdy inwestor zapomniał ustawić zlecenia Take Profit lub Stop Loss w momencie otwierania pozycji, może to zrobić po wejściu w swoje otwarte pozycje.

Zalecane jest, aby ustawić Take Profit w takim miejscu, by w przypadku trafnej decyzji zysk był przynajmniej dwa razy większy w porównaniu do ewentualnej straty po zamknięciu pozycji na Stop Loss.

Jak działa zlecenie Stop Loss?

Stop Loss jest to zlecenie służące do zamknięcia transakcji sprzedaży lub kupna danego instrumentu finansowego w przypadku, gdy kurs spadnie lub wzrośnie do danego poziomu w zleceniu.

Dla zdecydowanej większości osób jest to sposób na ograniczanie strat, jednak Stop Loss służy do zabezpieczenia swojego kapitału.

Mechanizm działania jest niezwykle prosty. W momencie, gdy cena osiągnie ustalony wcześniej poziom, zlecenie zamknięcia tej pozycji zostaje automatycznie aktywowane.

Jak działa zlecenie Take Profit?

W najprostszym możliwym ujęciu w momencie utworzenia transakcji kupna, a następnie ustawieniu zlecenia take profit po danej cenie, wspomniany Take profit będzie zleceniem sprzedaży, które zostanie automatycznie aktywowane w przypadku, gdy cena po wzroście kursu osiągnie ten poziom.

Podsumowanie

Można się zgubić w mnóstwie nowych informacji o giełdzie i handlu akcjami. Branża jest ogromna, istnieje wiele narzędzi do analiz technicznej i fundamentalnej, blogów traderów, portali z wiadomościami z giełdy i wiele więcej.

Jednak nie trzeba znać wszystkiego, aby rozpocząć zyskowny handel.

Poniżej zobaczysz listę najważniejszych informacji, których potrzebujesz do rozpoczęcia handlu akcjami na platformie, jak Handel Pro:

1 inwestowanie na giełdzie nie jest tak trudne, jak mogłoby się wydawać,

2 inwestowanie na giełdzie jest zdecydowanie bardziej zyskowne, a także płynniejsze w porównaniu do wynajmu mieszkań czy lokat bankowych,

3 na giełdzie można spotkać inwestorów krótkoterminowych (wykorzystują analizę techniczną, zarabiają na wahaniach akcji w bardzo krótkim czasie), inwestorów średnioterminowych (wykorzystują analizę fundamentalną i techniczną, skupiają się na grze z obowiązującym trendem), a także inwestorów długoterminowych (korzystają z analizy technicznej i fundamentalnej, przeważnie wybierają akcje przedsiębiorstw charakteryzujących się bardzo dużym potencjałem wzrostu),

4 warto korzystać ze zleceń take profit, a także stop loss do ograniczenia możliwych strat. Służą one do zamknięcia transakcji kupna lub sprzedaży danego instrumentu finansowego. W ten sposób inwestor może zabezpieczyć swój kapitał,

5 dźwignia finansowa daje inwestorom bardzo dużo możliwości. Umożliwia bowiem na otwieranie pozycji o znacznie wyższej wartości, niż ta, na którą pozwalałyby środki znajdujące się na rachunku inwestycyjnym,

6 głównym czynnikiem, dzięki któremu inwestorzy kupują akcje jest to, że ona jest zbyt wyprzedana (według narzędzi jak oscylator RSI), sprzedaż zazwyczaj odbywa się w momencie przekupienia. Jednak od rodzaju inwestora zależy ile czasu minie od momentu kupna do sprzedaży.

7 handel akcjami wymaga poświęcenia określonej ilości czasu na analizę fundamentalną lub/oraz techniczną,

Udanego handlu!