Zlecenia Stop Loss i Take Profit - Jak korzystać i zarabiać zmniejszając ryzyko

Osoby, które mają w planach osiągnięcie sukcesu w handlu Forex muszą przede wszystkim potrafić zarządzać ryzykiem. 

Koniecznie należy bowiem zdawać sobie sprawę, że początkujący traderzy mogą mieć ogromne problemy z zamknięciem we właściwym momencie stratnej pozycji. 

Rekomendowane jest zatem jeszcze przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu inwestowania za prawdziwe pieniądze zapoznanie się z działaniem zlecenia Stop Loss, a także Take Profit.

 

 

Jak działa zlecenie Stop Loss?

 

Należy mieć świadomość, że automatyczny Stop Loss bardzo często jest ratunkiem dla inwestora. W najprostszym możliwym ujęciu wspomniane zlecenie Stop Loss jest przeznaczone do automatycznego zamykania poszczególnych stratnych pozycji. 

Służy zatem do ochrony kapitału tradera w sytuacji, gdy cena osiągnie określony poziom w danym zleceniu. 

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że zlecenie Stop Loss może także być świetnym zabezpieczeniem zysku, który został już wygenerowany przez inwestora. Zadaniem omawianego zlecenia jest ograniczenie ewentualnych strat inwestora na poszczególnych pozycjach. 

 

Sprawdź gdzie najwygodniej kupisz Bitcoina w 2020 roku

 

Ponadto warto wiedzieć, że ustawienie Stop Loss będzie niezwykle przydatne przez wyeliminowanie emocji z procesu decyzyjnego. Inwestor nie musi również kontrolować danej pozycji przez cały czas.

Należy mieć świadomość, że poszczególni brokerzy mogą narzucić inwestorom i traderom minimalną odległość od aktualnej ceny aktywów, a poziomem omawianego zlecenia Stop Loss. 

Rekomendowane jest oczywiście inwestowanie u takiego brokera, który nie będzie narzucał żadnych minimalnych odstępów od wspomnianego zlecenia Stop Loss. 

 

Sprawdź działanie zlecenia Stop Loss na naszej platformie transakcyjnej

 

 

Działanie zlecenia Take Profit

 

Należy zdawać sobie sprawę, że zdecydowana większość początkujących spekulantów będzie skupiała praktycznie całą swoją uwagę na najlepszym możliwym określeniu wejścia na dany rynek, a także znalezieniu takich sytuacji rynkowych, które będą w stanie zagwarantować sztywny stosunek zysku do ryzyka. 

Oczywiście jest to bardzo rozsądne podejście. Warto jednak wiedzieć, że na rynkach obecnie nie ma nic pewnego. Ponadto sytuacja może się bardzo dynamicznie zmienić. 

Bardziej doświadczeni inwestorzy doskonale wiedzą, że znacznie ważniejsze od wejścia będzie wyjście z danego rynku. Niezwykle pomocnym narzędziem będzie zlecenie Take Profit.

W najprostszym możliwym ujęciu Take Profit jest zleceniem, które będzie dołączone do głównej pozycji danego inwestora. Ponadto zostanie ono zamknięte, jeżeli zostanie osiągnięty określony wcześniej poziom zysku. Godny uwagi jest fakt, że jest to obecnie jedno z najczęściej wykorzystywanych typów zleceń na rynkach Forex. 

Zlecenie Take Profit umożliwia zatem inwestorowi automatycznie zamknąć poszczególne otwarte pozycje w momencie, gdy zostanie osiągnięty zdefiniowany wcześniej poziom. Oznacza to tym samym, że zostanie zrealizowany zysk. 

W momencie, gdy dany trader dokona otworzenia transakcji kupna, a następnie ustawi Take Profit po danej cenie, będzie to zlecenie sprzedaży. Warto zaznaczyć, że zostanie ono aktywowane dopiero w momencie, gdy cena osiągnie dany poziom po wzroście kursu. 

Z kolei jeżeli zostanie otworzona przez inwestora transakcja sprzedaży to wspomniane wcześniej zlecenie Take Profit będzie zleceniem kupna.

Jest to metoda, która zagwarantuje osiągnięcie zysku przez inwestora, jeżeli ceny będą się zmieniały zgodnie z jego oczekiwaniami. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że zlecenie Take Profit zawsze będzie wyrażone w pipsach. W trakcie składania zlecenia Take Profit dany trader będzie cieszył się pewnego rodzaju swobodą. 

Oznacza to, że nie będzie zmuszony do bardzo uważnego śledzenia poszczególnych wykresów dla swoich pozycji podczas trwania sesji. Zlecenie Take Profit będzie bowiem zamykane automatycznie. 

Kolejnym ważnym pojęciem w handlu online jest dźwignia finansowa. Dowiedz się podstaw działania i korzystania z dźwigni w naszym artykule!

 

Jak działa Trailing Stop Loss (Stop Loss Kroczący)

 

W celu wyjaśnienia na czym dokładnie polega Trailing Stop Loss warto podać prosty przykład. 

Warto wyobrazić sobie sytuację, gdzie inwestor otworzył daną pozycję długą, w której dodatkowo rynek będzie szedł w odpowiednim kierunku. Oznacza to tym samym, że pozycja będzie zyskowna. 

Początkowy SL został zatem umieszczony pod ceną otwarcia, jednak można można bez żadnego problemu w zaistniałych okolicznościach przenieść go znacznie wyżej. 

W przypadku, gdy rynek będzie szedł w niewłaściwym kierunku, zyski danego inwestora będą zabezpieczone. Konieczne byłoby wtedy jednak ręczne przesuwanie omawianego zlecenia Stop Loss na coraz to wyższe poziomy. 

W celu optymalizacji procesu można jednak skorzystać z funkcji Trailing Stop Loss (Stop Loss Kroczący).

Należy mieć świadomość, że jest to niezwykle przydatne narzędzie nie tylko do właściwego zarządzania ryzykiem, ale również prowadzenia pozycji, gdy na danym rynku będzie panowała zdecydowanie zwiększona zmienność. 

Rozwiązanie powinno także zainteresować inwestorów, którzy nie mają możliwości systematycznego monitorowania danego wykresu. 

Te wszystkie opcje zleceń są dostępne na naszej platformie

 

Załóż Konto Teraz

 

 

Jak automatyczne zlecenia mogą pomóc zarabiać więcej?

 

Omawiane zlecenia Take Profit i Stop Loss pozwalają przede wszystkim inwestorowi na wyeliminowanie emocji z poszczególnych decyzji transakcyjnych. Jak wiadomo wspomniane emocje są czynnikiem mającym zdecydowanie największy wpływ na podejmowanie decyzji o otworzeniu danej pozycji. 

Automatyczne zlecenia strzegą również tradera przed ewentualnymi stratami, a korzystanie z nich u brokera, jak wiadomo nic nie kosztuje. Jak zostało wspomniane wcześniej nie ma również konieczności systematycznego sprawdzania otwartych pozycji. 

Zabiera to z kolei inwestorowi cenny czas, który mógłby poświęcić na zdobywanie wiedzy o rynku Forex. Zlecenie bowiem dokona automatycznego zamknięcia pozycji, jeżeli cena uzyska określony poziom. 

Inwestor może tym samym otworzyć określoną pozycję, a następnie od razu ustawić maksymalną stratę, a także kwotę zysku, po której zostanie ona zamknięta. 

 

Zalecane znaczenia Stop Loss, Take Profit oraz Trailing Stop w różnych sytuacjach

 

Świetnym wskaźnikiem, który można z powodzeniem wykorzystać w omawianych zleceniach będzie ATR. W zdecydowanie najprostszym możliwym ujęciu wskaźnik będzie określał "prawdziwy zakres" ruchów w określonym czasie. 

W ten sposób może uniknąć ewentualnego wybicia Stop Lossa przez różnego rodzaju niestandardowe ruchy. Rekomendowane jest stosowanie trzykrotnej wartości ATR, by określić poziom wspomnianego Stop Lossa. 

Z kolei zlecenie Take Profit warto ustawić przy wykorzystaniu wskaźnika zniesień Fibonacciego, a także badaniu fal Elliotta. Metoda stosowana jest przede wszystkim przez osoby zawierające transakcję na kilka dni lub tygodni. Właśnie wtedy metodologia poziomów Fibonacciego sprawdzi się zdecydowanie najlepiej. 

Inwestorzy będą również mieli zdecydowanie najwięcej korzyści z Trailing Stop Loss podczas stosowania strategii day-tradingu czy gry na wybicia. 

 

 

Podsumowanie

 

Każda osoba, który planuje rozpoczęcie swojej przygody z inwestowaniem na rynku Forex powinna wcześniej bardzo dokładnie poznać działanie zlecenia Stop Loss, Take Profit, a także Trailing Stop Loss. 

Możliwe jest w ten sposób nie tylko ograniczenie ewentualnych strat, ale również zwiększenie zysków z poszczególnych pozycji.

Zdecydowanie najczęściej wymienianą zaletą wspomnianych zleceń jest możliwość wyeliminowanie emocji z podejmowanych decyzji transakcyjnych. 

Jest to bowiem czynnik, który ma zdecydowanie największy wpływ na rezultaty osiągane przez traderów i inwestorów na rynku Forex.

Spróbuj handlować na naszej stronie za darmo!

 

Załóż konto już dziś